Discussies
over voeding
geeft jongeren
nieuwe
inzichten

Voedingsvoorlichting op school

Voorlichting Gezonde voeding
Voeding is een onderwerp dat elke dag in de media verschijnt. Diëten, hypes, nieuwe inzichten en meningen lossen elkaar in rap tempo af. Wat is een feit en wat is een fabel? Hoe ga je om met verleidingen, mag je alles eten, waarom moet je ontbijten? Voor volwassenen is het al lastig om wegwijs te worden laat staan voor kinderen.

Gebleken is dat als kinderen op verschillende plekken geïnformeerd worden over een gezonde leefstijl ze die informatie beter kunnen toepassen.  Niet alleen de ouders proberen de kinderen het juiste voorbeeld te geven maar ook de school, de medische sector en de sportaanbieders kunnen hierbij helpen. Hoe jonger de kinderen voorlichting krijgen over een gezond eet- en leefpatroon hoe meer profijt ze daar later van hebben.

De Food and Fit coach verzorgt daarom ook voorlichtingen op scholen. Dit zijn basisscholen, middelbare scholen en het beroeps gerichte onderwijs. De voorlichtingen kunnen op verschillende niveau’s aangeboden worden. De voorlichting kan 1 of 2 lesuren per groep in beslag nemen. De voorlichting wordt ondersteunt door een Powerpointpresentatie. Door middel van deze presentatie worden de leerlingen wegwijs gemaakt.

De voorlichting bestaat niet alleen uit theorie, gedurende de voorlichting komen er ook een antal praktische oefenopdrachten aan bod. Deze opdrachten worden in groepjes uitgevoerd.

Helpen om gezonder en bewuster te leven
De toon van de voorlichting is luchtig en zeker niet bedoeld om dingen te verbieden maar om ze te leren over hun keuzes na te denken. Vaak weten de leerlingen heel goed dat het niet slim is om (bijna) nooit groenten te eten of heel eenzijdig, maar de reden waarom het verstandig is weten ze niet altijd. Als ze via de voorlichting meer achtergrondinformatie krijgen kan dat zeker in de toekomst helpen om ze gezonder en bewuster te laten leven.

Maatwerk
Soms heeft een school een paar onderwerpen die ze specifiek behandeld willen hebben, bijvoorbeeld tussendoortjes. De presentatie kan dan ook zo ingericht worden dat met name dat specifieke onderwerp besproken wordt. Maatwerk is geen probleem.

Voor meer informatie of een afspraak over de voorlichtingen kunt u bellen met: 06-111 64 932.

Een voorbeeld van een praktijkopdracht

Het juist inschatten van de hoeveelheid suiker per product. Er staan verschillende producten op tafel zoals blikjes fris, energydrink maar ook fruit, ontbijtkoek, rijstwafel, tomaat etc. etc. Deze opdracht helpt mee om de kinderen inzicht te geven in de keuzes die ze kunnen maken. De ervaring is dat er discussies ontstaan. Dat begint al bij het inschatten van de hoeveelheid suiker. De uitkomst is voor de meeste leerlingen vaak ook verrassend.
Het zorgt voor interessante discussies en juist deze discussies tussen de leerlingen zorgen ervoor dat de juiste informatie beter bij ze binnenkomt.

Referenties

Nova College

BSO Pollewop

Sonnevanck

VOLG FOOD AND FIT COACH:

Like ons op facebook!