Voel je beter
met gezonde
voeding en
voldoende
beweging.

Voel je beter
met gezonde
voeding en
voldoende
beweging.

RealFit is dé leefstijlcursus voor jongeren.

RealFit is een samenwerking tussen verschillende professionals, dit zijn sportinstructeurs, gewichtsconsulente en vaardigheidscoach (Orthopedagoog Evelien Groen van Veer-Krachtig http://www.veer-krachtig.nu/). Door deze samenwerking wordt op meerdere gebieden de leefstijl positief beïnvloed om op lange termijn een gezonde leefstijl te houden. Beweging, voeding, psychologische vaardigheden en deelname van ouders staan centraal.

Inhoud:

De cursus start met een informatiebijeenkomst gevolgd door 13 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.

 • 13 beweeglessen van een uur.
 • 10 vaardigheidslessen van een uur (waarvan 1 gecombineerd met een extra voedingsles)
 • 3 voedingslessen van een uur.
 • Follow up na 6 maanden en na 1 jaar.

Daarnaast zijn er:

 • 4 individuele bijeenkomsten met de gewichtsconsulente (1 x 45 minuten en 3 x 30 minuten)
 • 3 ouderbijeenkomsten van een uur.

Doelstelling:

De jongeren te helpen een afname van hun (beginnende) overgewicht te bewerkstelligen. Dit wordt bereikt door aandacht te besteden aan de volgende onderdelen:

 • Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en bij voorkeur ook de Fitnorm.
 • Meer kennis van deelnemer en zijn/haar ouders over voeding en dit ook uit kunnen voeren.
 • De deelnemer leert realistischer te denken over eten, uiterlijk, zichzelf en bereikt een verhoogde mate van zelf- en lichaamswaardering.
 • De ouders nemen deel aan de ouderavonden en zijn aanwezig bij de individuele gesprekken met de gewichtsconsulente.
 • Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl door kennisvergroting en bewustwording, zowel bij de deelnemende jongeren als hun ouders.

Het belangrijkste van RealFit is dat de deelnemers plezier in bewegen houden of weer terug krijgen. Het is geen afslankprogramma.

Doelgroep:

De jongeren die deel kunnen nemen aan de cursus RealFit moeten voldoen aan de volgende punten:

 • Ze hebben bij aanvang van de cursus de leeftijd  van 13 tot 18 jaar.
 • Ze hebben bij aanvang van de cursus een te hoge Body Mass Index (BMI).
 • De jongeren en ouders zijn gemotiveerd om deel te nemen en worden door de omgeving gesteund.

Data:

 • Via persoonlijk contact hoort u de datum van de informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden.
 • Via persoonlijk contact hoort u de startdatum van de RealFit cursus.
  • De cursus zal op maandagmiddag plaatsvinden. Tijdstip: Voorkeur van 16:00 tot 18:00 uur. Indien meerdere deelnemers vanwege schoolroosters niet om 16:00 uur kunnen starten kan dit tijdstip nog aangepast worden.

Kosten:

Dankzij de subsidie Sportimpuls kunnen de kosten voor de deelnemers aan de cursus RealFit zeer laag gehouden worden. De Sportimpuls is een financiële ondersteuning vanuit de overheid die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk jongeren, en hun omgeving, de kans krijgen om aan een erkende leefstijlcursus deel te nemen.

De kosten van een cursus RealFit zijn per deelnemer €50,= voor de gehele 1e cursus (start 21 januari 2019). (Voor volgende cursussen kunnen de prijzen worden verhoogd)

Voor geïnteresseerde deelnemers uit de minima gezinnen zijn aanvullende mogelijkheden vanuit de Gemeente Beverwijk. Bel of mail naar brenda@foodandfitcoach.nl voor een persoonlijke uitleg.

Als deelnemers de gehele cursus volgen en aansluitend een abonnement bij een sportvereniging of sportclub nemen dan kunnen ze €20,= euro terug verdienen. Dit bedrag wordt dan door De Food and Fit Coach meebetaald aan hun eerste abonnement.

Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er financiële ondersteuning mogelijk bij het afsluiten van een sportabonnement. https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Extra, gratis, sportmoment:

Vanaf het moment dat deelnemers zich aanmelden voor RealFit mogen zij mee sporten op donderdagmiddag met de Fitmix voor pubers. Ongeacht hoe lang het nog duurt voor de cursus zelf begint. Ook tijdens RealFit mogen ze op donderdagmiddag mee sporten. Dit is gratis!

Meer vragen over de cursus RealFit?

Stuur een bericht via het contactformulier op deze website of bel 06-111 64 932.

Impressie

VOLG FOOD AND FIT COACH:

Like ons op facebook!